Hệ thống cửa hàng
Kinh Đô Bakery hiện nay đang phục vụ khách hàng về kế hoạch mở rộng toàn quốc. Tại địa điểm lựa chọn trên toàn quốc khách hàng sẽ tìm hiểu được về sự thơm ngon của sản phẩm và cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi để cung cấp các mặt hàng chất lượng bánh cao cấp nhất . Xem dánh ách dưới đây chọn một vị trí gần bạn
Giao hàng miễn phí